Everyones Create ​

Yrityksen asiakkaita ovat sellaiset henkilöt ja tahot, jotka haluavat omistamansa tai luomansa digitaalisen tuotteen tai merkin lisensoitavaksi, julkaistavaksi ja myytäväksi sekä vaihdettavaksi globaalille NFT-markkinalle ja -kauppapaikalle. Näiltä asiakkailta yritys ostaa sopimukseen perustuen tuotteen, jonka yritys toimittaa markkinoille ja myynnin jälkeen maksaa asiakkaalle tuotteesta sopimuksessa sovitun hinnan.

Yrityksen asiakkaita ovat myös sellaiset yritykset ja tahot, joilla on halu kehittää omaa liiketoimintaansa NFT-teknologian avulla. Tällaisille tahoille Everyones Create voi tarjota palvelua myös konsultointipalveluna.

Tuotteita myydään kauppapaikkojen ja kaupankäyntialustojen kautta. Tuotteita ostavat asiakkaat ovat kauppapaikkojen ja kaupankäyntialustojen rekisteröityneitä käyttäjiä, jotka eivät ostajina ole suoraan asiakkuussuhteessa yritykseen, vaan kauppapaikka tai kaupankäyntialusta välittää maksun ostajalta yritykselle. Tässä mielessä ne eivät ole perinteisellä tavalla asiakkaita, kuin tavalliset kuluttaja-asiakkaat.